Het 0-urencontract, een vorm van een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarin geen vaste afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren, is een veelvoorkomende regeling die flexibiliteit biedt voor zowel werkgevers als werknemers. Hoewel dit type contract voordelen kan bieden, is het belangrijk om als werknemer goed geïnformeerd te zijn over uw rechten en plichten. In deze blog zullen we de belangrijkste aspecten van het 0-urencontract bespreken, zodat u goed voorbereid bent op uw werkrelatie.

rechtswinkel geopend

Recht op loon

Een van de belangrijkste zaken die u moet weten, is uw recht op loon. Als oproepkracht heeft u recht op betaling voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Dit betekent dat elke keer dat u wordt opgeroepen en daadwerkelijk werkt, u recht heeft op loon voor die specifieke uren. Het is echter belangrijk op te merken dat er situaties kunnen zijn waarin u ook recht hebt op loon voor niet-gewerkte uren, afhankelijk van uw contract of cao.

Bij een 0-urencontract zijn er geen vaste afspraken over het aantal uren dat u moet werken. U wordt opgeroepen wanneer er werk beschikbaar is. Dit betekent dat u geen recht hebt op loon wanneer u niet wordt opgeroepen of wanneer er geen werk beschikbaar is. Het is een flexibele regeling die zowel voor- als nadelen kan hebben, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en behoeften.

Regels voor de werkgever

Om ervoor te zorgen dat uw werkgever uw flexibele beschikbaarheid niet misbruikt, zijn er bepaalde regels waaraan hij zich moet houden. Bij elke oproep moet uw werkgever u minimaal 3 uur werk aanbieden, zelfs als u voor minder uren wordt opgeroepen. Dit betekent dat u altijd recht heeft op loon voor ten minste 3 uur, ongeacht het daadwerkelijk gewerkte aantal uren. Daarnaast moet uw werkgever u minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk oproepen voor werk, bijvoorbeeld per e-mail. Als de oproep te laat is of binnen deze termijn wordt ingetrokken of gewijzigd, heeft u recht op loon alsof uw uren niet zijn gewijzigd.

Loon tijdens ziekte

Een ander belangrijk aspect is uw recht op loon tijdens ziekte. Als u ziek bent, heeft u recht op loon voor de uren die u normaal gesproken zou werken. Als uw werkgever de oproep minimaal 4 dagen van tevoren intrekt, heeft u geen recht op loon tijdens ziekte. Let op: in uw cao kan een kortere termijn staan, maar deze mag nooit korter zijn dan 24 uur.

Recht op vaste uren

Na een periode van 3 maanden werken als oproepkracht, heeft u het recht om een verzoek in te dienen om een vast aantal uren in uw contract op te nemen. Als u werkgever hier akkoord mee gaat, betekent dit dat u niet langer een oproepkracht bent en recht heeft op loon voor het afgesproken aantal uren, zelfs als u niet werkt. Na 12 maanden als oproepkracht is uw werkgever verplicht om u schriftelijk een vast aantal uren aan te bieden.

Bij een 0-urencontract geldt een opzegtermijn van 4 dagen. Mogelijk staat er in uw cao een kortere termijn vermeld. Als uw werkgever uw contract beëindigt, moet hij zich houden aan de opzegtermijn die geldt voor werkgevers, afhankelijk van de duur van uw dienstverband.

Conclusie

Ten slotte, als uw werkgever uw contract beëindigt of niet verlengt, heeft u recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding wordt berekend op basis van uw gemiddelde loon over de afgelopen 12 maanden. Als u korter dan 12 maanden heeft gewerkt, wordt het gemiddelde loon berekend over de periode waarin u in dienst was genomen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat wetgeving en individuele contracten en cao’s kunnen variëren, waardoor specifieke situaties en details anders kunnen zijn. Het is altijd verstandig om uw eigen contract en de geldende wetten en regels te raadplegen. Als u behoefte heeft aan advies, kunt u altijd contact opnemen met de Rechtswinkel Meierijstad.

Het kennen van uw rechten en plichten bij een 0-urencontract is essentieel om op een goede manier met uw werkgever samen te werken. Door op de hoogte te zijn van deze belangrijke aspecten, kunt u beter voorbereid zijn en uw rechten effectief uitoefenen in uw arbeidsrelatie.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De actuele openingstijden vindt u op onze website.

Deze blog is geschreven door Willem van Rossum. Willem is tweedejaars bachelorstudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deel dit artikel!

Wij helpen iedereen met gratis juridisch advies!

Maak direct een afspraak.