Wie maakt er beslissingen wanneer u dat zelf niet meer kunt? Welke beslissingen moeten er gemaakt worden op het moment dat u dit zelf niet meer kunt? Met een levenstestament is het om mogelijk om bepaalde keuzes en wensen vast te kunnen leggen in het geval dat u zelf niet meer in staat bent bepaalde keuzes te maken.

Wat is een levenstestament, wat kunt u hierin vastleggen en waarom is een levenstestament belangrijk?

rechtswinkel geopend

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een akte waarin u keuzes en beslissingen kunt vastleggen voor het geval u dat zelf niet meer kunt. Het gaat bij een levenstestament, in tegenstelling tot een gewoon testament, om het moment dat u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen tijdens het leven. Hier kan sprake van zijn bij tijdelijke oorzaken, maar ook permanente oorzaken zoals dementie of een coma.

Wat kunt u in een levenstestament vastleggen?

In het levenstestament kunt u een volmacht verlenen aan personen die voor u keuzes mogen maken. U bepaalt zelf aan wie u de keuzes toevertrouwt en welke keuzes de gevolmachtigde voor u mag maken. Vaak bestaat een levenstestament uit een volmacht voor financiële belangen en uit een volmacht voor medische en persoonlijke zaken. In een levenstestament kunt u dus niet vastleggen wat er moet gebeuren met uw nalatenschap na uw overlijden. Voor het nalatenschap is een testament geschikt. Zaken waar u aan kunt denken die u kunt regelen in een levenstestament zijn bijvoorbeeld:

Medische handelingen: dit kunnen handelingen zijn betrekking tot een levenseinde, maar ook bij eventuele ongevallen. Hieronder vallen handelingen te scharen als reanimatie, euthanasie en andere medische ingrepen.

Financiële handelingen: bij financiële handelingen kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld schenkingen. Hieronder vallen echter ook gewoon de dagelijkse financiële zaken.

Er is geen limitatieve lijst te noemen met betrekking tot zaken die te regelen vallen in een levenstestament, er zijn zoals eerder genoemd wel grenzen aan wat er geregeld kan worden.

Waarom is een levenstestament van belang?

Het komt regelmatig voor dat er dingen gebeuren waardoor mensen zelf niet meer in staat zijn beslissingen te maken. Het kan natuurlijk gebeuren dat hierbij een ziekte in het spel is waardoor iemand niet meer wilsbekwaam is. Wanneer iemand niet meer in staat is beslissingen te nemen over bijvoorbeeld een medische behandeling dan zal een arts iemand wilsonbekwaam verklaren. Er sprake van wilsonbekwaamheid als iemand de informatie over zijn ziekte of behandeling niet begrijpt, niet zelf kan beslissen en of de eventuele gevolgen van een beslissingen niet begrijpt. Hierbij valt te denken aan, zoals al eerder benoemd werd, een coma waardoor iemand niet meer met een arts kan praten of erge dementie. In zulke gevallen kan het van belang zijn om vast te hebben liggen wat u zelf wilt inzake behandelingen.

Buiten het medische aspect kan het op financieel vlak ook vele voordelen hebben. Denk hierbij aan schenkingen, lidmaatschappen of abonnementen. Daarnaast ook het doen van aangiftes en betalen van belasting.

Conclusie

Een levenstestament zorgt ervoor dat u zaken vast kunt laten leggen voor het geval u dat zelf niet meer kunt. Het levenstestament kan veel problemen of moeilijkheden voorkomen voor u maar ook voor uw naasten.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De actuele openingstijden vindt u op onze website.

Deze blog is geschreven door Tim Noorlander. Tim is tweedejaars bachelorstudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deel dit artikel!

Wij helpen iedereen met gratis juridisch advies!

Maak direct een afspraak.