De nieuwe basisbeurs

Vanaf september 2023 wil het kabinet de basisbeurs weer gaan invoeren voor studenten in het hoger onderwijs, maar wanneer heeft een student nou recht op deze basisbeurs en wat is het maandelijkse bedrag van de basisbeurs?

In deze blog ga ik in op de vraag of je recht hebt op een basisbeurs en om welk bedrag het dan gaat. Helaas heeft niet elke student recht op de basisbeurs. De basisbeurs geldt voor de studenten die vanaf september 2023:

  • Een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en
  • Nog recht op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs hebben en
  • Op 1 september 2023 niet langer studiefinanciering hebben gehad dan de officiële (‘nominale’) studieduur van hun opleiding.
rechtswinkel geopend

Wat is de huidige regeling?

Momenteel is er sprake van een prestatiebeurs. De prestatiebeurs houdt in dat; wanneer de student binnen tien jaar zijn/haar diploma haalt op het hbo of universiteit de student het geld van de aanvullende beurs en de kosten gemaakt met de OV kaart mag houden. Haalt de student zijn/haar diploma niet binnen tien jaar, dan moet hij/zij alles terugbetalen. Onder de prestatiebeurs valt momenteel de aanvullende beurs en de OV kaart.

De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders die weinig of minder kunnen bijdragen aan de studie van hun kind. Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen van de ouders.

De OV kaart is bedoeld voor alle studenten die gebruik willen maken van het openbaar vervoer.

Wat wordt de nieuwe regeling?

De basisbeurs zal in de nieuwe regeling ook onder de prestatiebeurs vallen. Haalt de student zijn/haar diploma niet binnen tien jaar, dan moet de student het totale bedrag van de basisbeurs terugbetalen inclusief de rente.

De basisbeurs voor uitwonende studenten zal hoger zijn dan voor thuiswonenden studenten. De voorgestelde bedragen voor 2023 zijn:

  • Thuiswonende studenten: € 110,30 per maand
  • Uitwonende studenten: € 439,20 per maand (€ 274,90 basisbeurs + € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel)

Tegemoetkoming ‘oud’ leenstelselstudenten

De studenten die tussen 2015 en 2023 een of meerdere jaren hebben gestudeerd, hebben geen basisbeurs gehad. Het kabinet wil deze studenten een tegemoetkoming geven. Of de student wel of geen studiefinanciering heeft gehad maakt hierbij niet uit. De tegemoetkoming wordt verrekend met de studieschuld van de student of uitbetaald als de student geen studieschuld (meer) heeft.

De voorwaarden waar een student aan moet voldoen om deze tegemoetkoming te krijgen zijn voorlopig:

  • De student heeft minimaal 12 maanden gestudeerd onder het leenstelsel
  • De student voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studiefinanciering. Ongeacht hij/zij studiefinanciering heeft gehad.
  • De student heeft zijn/haar diploma binnen de diplomatermijn van 10 jaar behaald.

Het bedrag dat is voorgesteld voor de tegemoetkoming is € 359,- voor een jaar. Het kabinet wil deze tegemoetkoming in 2025 verrekenen of uitbetalen.

Als de eerste en tweede kamer beide plannen goedkeuren, dan krijgt de student vanzelf een mail van DUO met daarin of hij/zij recht heeft op een tegemoetkoming.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De actuele openingstijden vindt u op onze website.

Deze blog is geschreven door Lola van der Graaf. Lola is tweedejaars rechtenstudent aan de Juridische Hogeschool Tilburg.

Deel dit artikel!

Wij helpen iedereen met gratis juridisch advies!

Maak direct een afspraak.