Wat als er ineens water uit je ramen lekt en er hierdoor waterschade ontstaat en de verhuurder niks van zich laat weten. Veel mensen weten vaak niet wat ze in zo’n situatie moeten doen en vragen zich af of ze dan zelf moeten opdraaien voor de kosten. In dit blog wordt er behandeld wanneer een woning gebrekkig is en wat de gevolgen hiervan zijn voor zowel de huurder als de verhuurder.

rechtswinkel geopend

Wat is een gebrek?

Volgens de wet is er sprake van een gebrek als een eigenschap of staat van de zaak niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft. In het kort betekent dit dat de huurder bepaalde aspecten van zijn woning mag verwachten en in het geval dat niet aan deze aspecten wordt voldaan er sprake is van een gebrek.

Huur- of koopwoning

In dit blog zal vooral ingegaan worden op de gevolgen van gebreken bij huurwoningen, maar wel zal ook kort stilgestaan worden bij gebreken bij koopwoningen. Bij koopwoningen geldt namelijk in het algemeen dat enige gebreken en schade van de koopwoning ten koste zijn van de bewoner en dat deze dus zelf opgelost moeten worden. Dit is echter anders op het moment dat een woning wordt gekocht en pas later gebreken gevonden worden in de woning. In dat geval kunnen de gebreken en schade ten koste zijn van de vorige bewoner.

Bij huurwoningen geldt dit anders. De verhuurder is verplicht om gebreken te verhelpen in de verhuurde woning. Denk dan bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, waterschade of vochtige ruimtes. Maar dit geldt niet voor alle gebreken. Voor kleine herstellingen, zoals een lekkende kraan, moet de huurder het zelf oplossen. Ook het dagelijkse onderhoud valt onder de verplichtingen van de huurder en moeten dus zelf opgelost worden. Eveneens enige gebreken die de schuld zijn van de huurder zelf, komen ten koste van de huurder.

Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is voor bepaalde gebreken verantwoordelijk. In het geval dat er gebreken zijn waar de verhuurder inderdaad voor verantwoordelijk is, zal dit door de huurder zo snel mogelijk aan de verhuurder gemeld moeten worden, om enige vorm van gevolgschade te voorkomen. Dit kan vaak het beste door de verhuurder te berichten met foto’s van het bewijs.

Als de gebreken bij de verhuurder gemeld zijn, zal hij deze zo snel mogelijk moeten repareren of oplossen. Denk dan aan een periode van 6 weken. Doet de verhuurder dit niet binnen een redelijke tijd, dan voldoet hij niet aan zijn verhuurdersplicht en dit kan gevolgen hebben. Als huurder kan er beroept worden op verschillende wetsartikelen. Zo kan je bijvoorbeeld gerechtigd zijn om het gebrek zelf te herstellen en dit vervolgens bij de verhuurder te verhalen. Of kan er in bijzondere gevallen een huurverlaging aangevraagd worden, bijvoorbeeld als er sprake is van een sociale huurwoning.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De actuele openingstijden vindt u op onze website.

Deze blog is geschreven door Aniek van Wijngaerde. Aniek is bachelorstudent Notarieel recht & Management aan de Radboud Universiteit.

Deel dit artikel!

Wij helpen iedereen met gratis juridisch advies!

Maak direct een afspraak.