Arbeidsrecht

Als werknemer met een vast contract kunt u niet zomaar ontslagen worden. Of uw werkgever u kan ontslaan hangt af van de situatie. Ontslag wordt ook wel de opzegging van de arbeidsovereenkomst genoemd. In deze blog wordt kort samengevat wanneer uw werkgever het recht heeft om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen.

rechtswinkel geopend

Met toestemming UWV

Er zijn twee vormen voor een werkgever om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. De eerste vorm is aan de hand van een vergunning van het UWV of via de kantonrechter. Afhankelijk van de reden van het ontslag wordt bepaald of het ontslag via het UWV of de kantonrechter moet lopen. Het UWV kan een vergunning verlenen aan uw werkgever voor bedrijfseconomische redenen en wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is. Daarnaast moet uw werkgever aanvoeren dat een herplaatsing niet mogelijk is. In overige gevallen kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. Bijvoorbeeld bij te vaak ziekmelden of verwijtbaar handelen.

Zonder toestemming UWV

De tweede vorm is zonder toestemming van het UWV. Een werkgever heeft geen toestemming nodig van het UWV in de volgende drie gevallen. Er is sprake van een opzegging met een opzegtermijn, er is sprake van een opzegging in een proeftijd of er is sprake van ontslag op staande voet. Opzegging met een opzegtermijn kan bijvoorbeeld wanneer een werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt. Bij een opzegging tijdens de proeftijd heeft de werkgever geen reden nodig voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Bij ontslag op staande voet heeft de werkgever een dringende reden nodig voor het ontslag. Het moet noodzakelijk zijn voor de werkgever om het arbeidscontract te beëindigen. Dringende redenen zijn bijvoorbeeld diefstal of fraude.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De actuele openingstijden vindt u op onze website.

Deze blog is geschreven door Jochem Schwenke. Jochem is bachelorstudent aan de Radboud Universiteit.

Deel dit artikel!

Wij helpen iedereen met gratis juridisch advies!

Maak direct een afspraak.