Wat moet u weten over een vaststellingsovereenkomst en waar moet u op letten als u een vaststellingsovereenkomst gaat tekenen? U leest het in deze blog.

rechtswinkel geopend

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Als het niet zo lekker loopt op uw werk, en zowel u als uw werkgever zijn het erover eens dat het beter is afscheid van elkaar te nemen, dan is het mogelijk dat de arbeidsovereenkomst door ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ tot een eind loopt. In zo’n situatie wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de afspraken van u en uw werkgever vastgelegd worden.

Het kan handig zijn een vaststellingsovereenkomst op te stellen omdat beide partijen dan weten waar ze aan toe zijn. Ook blijft de ontslagprocedure binnen het bedrijf waardoor de kosten en de duur van het ontslagproces beperkt blijven.

Waar moet u op letten?

Voor u de vaststellingsovereenkomst tekent, is het van belang deze grondig door te nemen. Zo kijkt u bijvoorbeeld:

  • Of alle gegevens kloppen;
  • Of alle gemaakte afspraken in de vaststellingsovereenkomst staan;
  • Of het ontslag op initiatief van uw werkgever is, anders komt u niet in aanmerking voor een WW-uitkering.

Hoewel vaststellingsovereenkomsten een doeltreffende manier zijn om geschillen op de werkvloer op te lossen, is het van belang dat u zich bewust bent van de gevolgen van het tekenen:

  • Als de overeenkomst getekend is, is deze vaak bindend en definitief;
  • Als de gemaakte afspraken niet worden nageleefd kan dit bij de rechter worden afgedwongen;
  • Een vaststellingsovereenkomst sluit vaak toekomstige aanspraken over het betreffende geschil uit.

Een finaal kwijtingsbeding

Mocht u een vaststellingsovereenkomst opstellen, neem in deze dan een ‘finaal kwijtingsbeding’ op. Dit houdt in dat beide partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben, mits alle in de vaststellingsovereenkomst gemaakte afspraken zijn nagekomen. Zo zorgt u ervoor dat u na het voldoen van de gemaakte afspraken voor verrassingen komt te staan.

Deze blog is geschreven door Bouke Wolters. Bouke is derdejaars bachelorstudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deel dit artikel!

Wij helpen iedereen met gratis juridisch advies!

Maak direct een afspraak.