Drie soorten huurcontracten

Nu de energiekosten flink gestegen zijn, hebben verhuurders hogere kosten. Hierdoor komt het tegenwoordig veel voor dat verhuurders de huurprijs verhogen. Maar mag dit zomaar?

In deze blog ga ik in op de vraag wanneer een verhuurder de stijgende energiekosten in de huurprijs mag doorrekenen aan de hand van drie soorten huurcontracten. Het is van belang hierin onderscheid te maken, aangezien er voor de verschillende contracten verschillende regels gelden. U kunt simpelweg in uw eigen huurcontract kijken om erachter te komen met welke situatie u eventueel te maken heeft.

rechtswinkel geopend

Kale huur

Allereerst zijn er huurders die gecontracteerd hebben alleen de kale huur te betalen. De ‘kale huur’ is de huur zonder bijkomende kosten zoals energiekosten. Huurders betalen dus maandelijks de kale huur aan de verhuurder en sluiten daarnaast zelf een energiecontract af. In dit geval spreekt het voor zich dat de verhuurder de huurprijs niet zal kunnen verhogen vanwege stijgende energiekosten, aangezien de huurder hier zelf al zorg voor draagt.

Kale huur én servicekosten

Daarnaast zijn er huurders die de kale huurprijs én servicekosten betalen aan de verhuurder. Servicekosten zijn bijkomende kosten waar energiekosten onder kunnen vallen en waarop de verhuurder geen winst mag maken. De servicekosten worden in dit geval in de vorm van een maandelijks voorschot aan de verhuurder betaald. De verhuurder mag dit voorschotbedrag niet zomaar verhogen, dit mag slechts één keer in het jaar aan de hand van een eindafrekening en nadat de eindfactuur is opgestuurd. Wanneer uit de eindafrekening blijkt dat het voorschotbedrag niet met de eindfactuur overeenkomt, mogen deze bedragen verrekend worden. Stel dat het voorschotbedrag lager is dan de eindfactuur, dan zal de huurder bij moeten betalen. En wanneer het voorschotbedrag iedere maand te hoog is geweest krijgt de huurder het te veel betaalde geld terug.

All-in huur

Tot slot bestaat de mogelijkheid tot all-in huur. Dit houdt in dat er in de huurprijs geen onderscheid wordt gemaakt tussen kale huur en servicekosten. Deze worden namelijk samengenomen in één huurprijs (all-in). Omdat de kosten worden samengenomen is het bij een all-in huurprijs onduidelijk welk precieze deel van de totale huurprijs uit servicekosten bestaat en welk deel uit kale huur. Het is dus niet te controleren of de verhoging in de huurprijs wel is toegestaan, mocht de verhuurder dit willen. Daarom kan de verhuurder de huurprijs in deze situatie niet zomaar verhogen vanwege stijgende energiekosten. Als er toch een bijstelling nodig is, moet de totaalprijs worden opgesplitst in kale huur en servicekosten.

Kortom zijn er drie situaties te onderscheiden: de huurder draagt zelf zorg voor de energiekosten, de huurder betaalt kale huur met servicekosten óf de huurder betaalt een all-in huurprijs. Alleen in de laatste twee gevallen kan de verhuurder de huurprijs verhogen vanwege stijgende energiekosten, maar wel onder voorwaarden.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De actuele openingstijden vindt u op onze website.

Deze blog is geschreven door Jasmien Salama. Jasmien is tweedejaars rechtenstudent aan de Radboud Universiteit. 

Deel dit artikel!

Wij helpen iedereen met gratis juridisch advies!

Maak direct een afspraak.