Aantal vakantiedagen.

Als werknemer heb je recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Je bouwt hier verlof voor op. De precieze afspraken over vakantiedagen zijn opgenomen in de cao of de arbeidsovereenkomst. Eveneens staat hier ook in of je vrij hebt op feestdagen.

kalender waarop vrije dag staat

De rekensom.

Via een simpel rekensommetje is het aantal vakantiedagen te berekenen. Een werknemer krijgt namelijk minstens 4 keer het aantal werkdagen (werkdag van 8 uur) per week als wettelijke vakantiedagen. Indien u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Dit komt neer op ongeveer 4 weken vakantie per jaar. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Komt u als werknemer pas in de loop van het jaar voor de werkgever werken, dan bereken je de vakantiedagen naar verhouding.

Daarnaast kan het zo zijn dat u als werknemer meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, men spreekt dan van bovenwettelijke vakantiedagen. In de cao of de arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over de extra vakantie-uren.

Wanneer mag u deze vakantiedagen dan opnemen? Dit mag u zelf bepalen, tenzij dat grote problemen oplevert voor het bedrijf, bijvoorbeeld als u vrije dagen aanvraagt tijdens een drukke periode. Uw werkgever moet dan binnen 2 weken na de vakantieaanvraag van de werknemer schriftelijk bezwaar maken. U mag de vakantiedagen dan wel op een ander moment opnemen.

Het kan ook zijn dat er in de arbeidsovereenkomst of de cao een vaste vakantieperiode is vastgelegd: een collectieve vakantie, zoals in de bouw (de bouwvak) of in het onderwijs (schoolvakantie).

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De actuele openingstijden vindt u op onze website.

Deze blog is geschreven door Rodrigo van Asseldonk. Rodrigo is tweedejaars honoursstudent aan de Radboud Universiteit.

Deel dit artikel!

Wij helpen iedereen met gratis juridisch advies!

Maak direct een afspraak.