Op donderdag 6 juni is het zo ver: burgers in heel Europa gaan naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2024. Deze verkiezingen, die elke vijf jaar plaatsvinden, bepalen de samenstelling van het Europees Parlement, een van de belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Maar wat staat er nu precies op het spel met deze verkiezingen en waarom zou je gaan stemmen? Lees hier alles wat je moet weten met betrekking tot de verkiezingen!

rechtswinkel geopend

Wat zijn de Europese verkiezingen nu precies?

De Europese verkiezingen zijn bedoeld om de leden van het Europees Parlement te kiezen. Het Europees Parlement is verantwoordelijk voor het meebeslissen over de EU-wetgeving, het controleren van andere EU-instellingen en het goedkeuren van de EU-begroting.

Waarom zijn de Europese verkiezingen belangrijk?

De uitkomst van de verkiezingen heeft directe invloed aan kwesties die het dagelijks leven van de Europese burgers raken. Denk hierbij aan klimaatverandering, migratie, veiligheid en nog veel meer. Daarnaast is het Europees parlement de enige rechtstreeks verkozen EU-instelling, waardoor deze verkiezingen een bijzondere kans bieden voor burgers om hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen op de richting van het beleid van de Europese Unie.

Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Deze zetels worden verdeeld onder de Nederlandse politieke partijen op basis van de verkiezingsuitslag.

Belangrijke thema’s voor Nederland

  1. Klimaat en Milieu: veel Nederlandse partijen leggen de nadruk op klimaatbeleid, gezien de dreigingen van klimaatverandering voor een laaggelegen land als Nederland.
  2. Migratie en Asiel: hoe moeten migratiestromen beheerd worden?
  3. Europese groei en innovatie: Nederland heeft een sterke focus op het bevorderen van economische groei en innovatie, met aandacht voor de digitale economie en technologische vooruitgang.
  4. Europese integratie: dit is een uiteenlopend onderwerp voor de politieke partijen. Sommige Nederlandse partijen pleiten voor verdere integratie en andere pleiten meer voor nationale soevereiniteit.

Conclusie

De Europese verkiezingen bieden een kans voor Nederlandse burgers om hun stem te laten horen over belangrijke kwesties die zowel nationaal als op EU-niveau van invloed zijn.  Ga dus stemmen om je stem te laten gelden, iedere stem telt!

Deze blog is geschreven door Meike van der Vleuten. Meike is bachelorstudent Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University. 

Deel dit artikel!

Wij helpen iedereen met gratis juridisch advies!

Maak direct een afspraak.